Article archive

22/05/2008 14:41

O lënës i namazit!

O lënës i namazit!     Falënderimi i takon vetëm All-llahut, Krijuesit të gjithësisë, Ndihmësit të atyre që kanë nevojë për ndihmë, përshendetjet tona më të sinqerta qofshin për profetin tonë, Muhammedin a.s., familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë ju besimtarë të...
22/05/2008 14:16

Rregullat e mirësjelljes në Bajram

Rregullat e mirësjelljes në Bajram   Të dy bajramet, Fitër Bajrami dhe Kurban Bajrami, janë momente feste të përbashkëta për të gjitha kombet. Festat e mosbesimtarëve janë të lidhura me çështje materiale, siç është lindja e një kombi apo fundi i tij, sundimi apo kurorëzimi i një sunduesi,...
22/05/2008 13:59

VETITË E BESIMTARËVE

  VETITË E BESIMTARËVE Ai që jeton sipas Kur'anit do t'i dojë ata që jetojnë sipas Kur'anit, pra besimtarët. Në sajë të besimit të tyre tek Allahu, besimtarëve u janë dhuruar disa veti për të cilat ia vlen t'i duash. Një besimtar do t'i kërkojë këto veti edhe tek besimtarët e tjerë dhe duke...
22/05/2008 13:56

Këshilla e Hasan El-Basriut

 Këshilla e Hasan El-Basriut 1. Mos prit kohë dhe ditë të qëlluar për mësim! Dije se çdo orë dhe çdo ditë është e qëlluar për mësim. 2. Mos kërko vend të përshtatshëm për mësim! Dije se çdo skutë është vendi më i përshtatshëm i mësimit. 3. Assesi punën e sotme mos e lë për nesër, për arsye...
22/05/2008 13:54

Çelësat e së mirës dhe të së keqes

Çelësat e së mirës dhe të së keqes       Çelësat e së mirës janë: - çelësi i xhenetit: teuhidi (njëshmëria e Allahut). - çelësi i dashamirësisë: besnikëria. - çelësi i diturisë: pyetja. - çelësi i fitores: durimi. - çelësi i namazit: abdesti. - çelësi i haxhit: ihrami. - çelësi i...
21/05/2008 12:12

Biologjia dhe feja

  Biologjia  dhe  feja Sot, ndërkohë që prestigji i materializmit dhe ateizmit është në rënie, shkencëtarët po arrijnë të kuptojnë, gjithnjë e më shumë, se feja është aq thelbësore saqë nuk mund të braktiset. Njerëzimi nuk do të jetë i aftë të arrijë lumturinë pa atë. Por armiqtë e...
21/05/2008 11:52

Shqiptoni sa më shpesh fjalën Allah

   Shqiptoni sa më shpesh fjalën Allah               Vander Hoven, një psikolog nga Hollanda, shpalli zbulimin e tij të ri në lidhje me efektin e të lexuarit të Kuranit dhe përsëritjen e fjalës “Allah”, si tek njerëzit e sëmurë, ashtu edhe tek ata...
21/05/2008 11:47

Vaji i ullirit është shërues

Vaji i ullirit është shërues Ulliri është përmendur në Kur’an nga i Lartësuari në këto ajete: “Pasha fikun dhe ullirin! Dhe (kodrën) Turi Sina-en! Dhe këtë qytet të sigurisë! Vërtet, Ne e krijuam njeriun në formën më të bukur. Pastaj e zbritëm atë në më të ulëtin e të ultëve. Përveç atyre që...
21/05/2008 00:16

Urtësia e Haxhxhit

  Urtësia e Haxhxhit -Falënderimi i takon vetëm All-llahut xh.sh. Krijuesit të Gjithësisë. Atë e falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë kërkojmë, paqa dhe shpëtimi qofshin mbi Pejgamberin tonë të ndershëm, Muhammedin s.a.v.s. mbi familjen e tij,mbi shokët e tij dhe mbi ndjekësit e tij deri...
21/05/2008 00:08

HAXHI

  Ne Emer te Allahut, Meshiruesit, Meshireberesit     HAXHI     "Për hirë të All-llahut, vizita e shtëpisë (Qabes) është obligim për atë që ka mundësi udhëtimi te ajo." (Kur'an, 3:97) "Dhe pergatituni me furnizim (per rruge), e furnizimi me i mire eshte devotshmeria."...

Search site