Article archive

07/03/2008 16:44

First blog

Our new blog has been launched today. Stay focused on it and we will try to keep you informed. You can read new posts on this blog via the RSS feed.
07/03/2008 16:43

Porosi nga të parët dhe të fundit

Porosi nga të parët dhe të fundit Ka thënë dijetari i njohur Muhamed ibn Uthejmin, Allahu e mëshiroftë: “Transmetohet prej Omer ibn Hatabit se ka lënë një fjalë shumë shumë të dobishme: “Kush punon një punë e në të ka bereqet, le ta vazhdojë atë.” Kjo do të thotë se nëse një njeri punon një punë...

Search site