Article archive

25/05/2008 06:36

Mbulesa Islame

  Mbulesa Islame   I drejtohem çdo muslimanit dhe muslimanes të cilëve ju intereson haku (e vërteta), me të cilin All-llahu subhanehu ue teala na ka obliguar të punojmë. Në këtë shkrim modest kemi për qëllim që t'i forcojmë nënat, motrat, gratë dhe bijat tona në ruajtjen e...
25/05/2008 06:23

Biologjia dhe feja

  Biologjia  dhe  feja   Sot, ndërkohë që prestigji i materializmit dhe ateizmit është në rënie, shkencëtarët po arrijnë të kuptojnë, gjithnjë e më shumë, se feja është aq thelbësore saqë nuk mund të braktiset. Njerëzimi nuk do të jetë i aftë të arrijë lumturinë pa atë. Por...
25/05/2008 06:20

Fjala shkencore në Kuran

  Fjala shkencore në Kuran   Fjala kuranore i ngjan një qelize... Qelizat përtërihen dhe në një  qenie të gjallë, në të shumtën e rasteve, përngjajnë në njëra-tjetrën, kurrë  nuk përsëriten, por gjithherë ndryshohen. Një gjë e njëjtë vërehet edhe në  fjalën...
25/05/2008 06:19

Mrekulli në trupin tënd

 Mrekulli në trupin tënd   Gjatë procesit të frymëmarrjes mbushen me oksigjen 400 milion alveola në mushkëritë tona. Sipërfaqja e alveolave është 150 m2 . Diafragma, muskuli që ndan zgavrën e kraharorit nga ajo e barkut është organi  muskulor më aktiv gjatë jetës së njeriut. Ky organ...
25/05/2008 06:17

Shqiptoni sa më shpesh fjalën Allah

  Shqiptoni sa më shpesh fjalën Allah   Vander Hoven, një psikolog nga Hollanda, shpalli zbulimin e tij të ri në lidhje me efektin e të lexuarit të Kuranit dhe përsëritjen e fjalës “Allah”, si tek njerëzit e sëmurë, ashtu edhe tek ata normalë. Profesori hollandez e konfirmon gjetjen e tij...
25/05/2008 06:16

Feja ndihmon në orientimin e drejtë të shkencës

  Feja ndihmon në orientimin e drejtë të shkencës     Shkenca bën të mundur hetimin e botës materiale në të cilën jetojmë nëpërmjet vëzhgimeve dhe eksperimenteve. Gjatë këtij hetimi shkenca arrin në konkluzione të shumta të bazuara mbi...
25/05/2008 06:13

Feja dhe shkenca janë gjithmonë në përputhje

  Feja dhe shkenca janë gjithmonë në përputhje   Materialistët, për të mbuluar dështimet e tyre shkencore, shpesh fshihen pas metodave të ndryshme propagandistike. Më e përhapura prej tyre është ideja e "konfliktit mes shkencës dhe fesë", e shumëpërfolur në botimet materialiste. Këto...
22/05/2008 16:03

Per Qka Te Krijoi Allahu Xh.sh?

 Per Qka Te Krijoi Allahu Xh.sh? Moter muslimane... Allahu xh.sh.nuk te krijoj kot dhe nuk te solli ne ket bot te jetosh pa arsue dhe pa qellime te ndrushme te njerzitshme.Allahu e percakoji rrugen dhe qellimin. E beri te qart shperblimin e vajzave te Haves,te cilet ecin ne ket rrug dhe...
22/05/2008 15:59

Të drejtat dhe obligimet e bashkëshortëve

Të drejtat dhe obligimet e bashkëshortëve Allahu, subhanehu we teala, thotë: “Edhe atyre (grave) u takon e drejta sikurse edhe përgjegjësia në bashkëshortësi...”, dmth gratë kanë ndaj burrave të drejta, njejtë sikundër kanë edhe burrat ndaj grave. Për këtë, le ti kryejë obligimet e veta çdo njëra...
22/05/2008 14:44

Thojuni njerëzve fjalë të mira

Thojuni njerëzve fjalë të mira   Allahu i Lartësuar i ka urdhëruar robërit e Vet që të zgjedhin shprehjet më të mira, fjalët më të bukura, kur bisedojnë njëri me tjetrin, në mënyrë që të përhapet dashuria dhe miqësia mes tyre dhe të largohen shkaqet e shkëputjes së raporteve familjare dhe...

Search site