Events Calendar

15/05/2008 19:08

Thënie nga 4 kalifët

 Thënie nga 4 kalifët "Vërtet, Iblisi qëndron përpara teje; vetja në të djathtën tënde; epshi në të majtën tënde; dynjaja pas teje; gjymtyrët rreth teje; i Plotfuqishmi sipër teje. Iblisi të fton për në epsh, dynjaja të fton në zgjedhjen e saj në dëm të ahiretit, gjymtyrët të ftojnë për në...
07/03/2008 16:43

Porosi nga të parët dhe të fundit

Porosi nga të parët dhe të fundit Ka thënë dijetari i njohur Muhamed ibn Uthejmin, Allahu e mëshiroftë: “Transmetohet prej Omer ibn Hatabit se ka lënë një fjalë shumë shumë të dobishme: “Kush punon një punë e në të ka bereqet, le ta vazhdojë atë.” Kjo do të thotë se nëse një njeri punon një punë...