prova 13

22/05/2008 14:44

Thojuni njerëzve fjalë të mira

Thojuni njerëzve fjalë të mira   Allahu i Lartësuar i ka urdhëruar robërit e Vet që të zgjedhin shprehjet më të mira, fjalët më të bukura, kur bisedojnë njëri me tjetrin, në mënyrë që të përhapet dashuria dhe miqësia mes tyre dhe të largohen shkaqet e shkëputjes së raporteve familjare dhe...
22/05/2008 14:41

O lënës i namazit!

O lënës i namazit!     Falënderimi i takon vetëm All-llahut, Krijuesit të gjithësisë, Ndihmësit të atyre që kanë nevojë për ndihmë, përshendetjet tona më të sinqerta qofshin për profetin tonë, Muhammedin a.s., familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë ju besimtarë të...
22/05/2008 14:16

Rregullat e mirësjelljes në Bajram

Rregullat e mirësjelljes në Bajram   Të dy bajramet, Fitër Bajrami dhe Kurban Bajrami, janë momente feste të përbashkëta për të gjitha kombet. Festat e mosbesimtarëve janë të lidhura me çështje materiale, siç është lindja e një kombi apo fundi i tij, sundimi apo kurorëzimi i një sunduesi,...
22/05/2008 13:59

VETITË E BESIMTARËVE

  VETITË E BESIMTARËVE Ai që jeton sipas Kur'anit do t'i dojë ata që jetojnë sipas Kur'anit, pra besimtarët. Në sajë të besimit të tyre tek Allahu, besimtarëve u janë dhuruar disa veti për të cilat ia vlen t'i duash. Një besimtar do t'i kërkojë këto veti edhe tek besimtarët e tjerë dhe duke...
22/05/2008 13:56

Këshilla e Hasan El-Basriut

 Këshilla e Hasan El-Basriut 1. Mos prit kohë dhe ditë të qëlluar për mësim! Dije se çdo orë dhe çdo ditë është e qëlluar për mësim. 2. Mos kërko vend të përshtatshëm për mësim! Dije se çdo skutë është vendi më i përshtatshëm i mësimit. 3. Assesi punën e sotme mos e lë për nesër, për arsye...
22/05/2008 13:54

Çelësat e së mirës dhe të së keqes

Çelësat e së mirës dhe të së keqes       Çelësat e së mirës janë: - çelësi i xhenetit: teuhidi (njëshmëria e Allahut). - çelësi i dashamirësisë: besnikëria. - çelësi i diturisë: pyetja. - çelësi i fitores: durimi. - çelësi i namazit: abdesti. - çelësi i haxhit: ihrami. - çelësi i...