prova 20

25/05/2008 06:23

Biologjia dhe feja

  Biologjia  dhe  feja   Sot, ndërkohë që prestigji i materializmit dhe ateizmit është në rënie, shkencëtarët po arrijnë të kuptojnë, gjithnjë e më shumë, se feja është aq thelbësore saqë nuk mund të braktiset. Njerëzimi nuk do të jetë i aftë të arrijë lumturinë pa atë. Por...
25/05/2008 06:20

Fjala shkencore në Kuran

  Fjala shkencore në Kuran   Fjala kuranore i ngjan një qelize... Qelizat përtërihen dhe në një  qenie të gjallë, në të shumtën e rasteve, përngjajnë në njëra-tjetrën, kurrë  nuk përsëriten, por gjithherë ndryshohen. Një gjë e njëjtë vërehet edhe në  fjalën...
25/05/2008 06:19

Mrekulli në trupin tënd

 Mrekulli në trupin tënd   Gjatë procesit të frymëmarrjes mbushen me oksigjen 400 milion alveola në mushkëritë tona. Sipërfaqja e alveolave është 150 m2 . Diafragma, muskuli që ndan zgavrën e kraharorit nga ajo e barkut është organi  muskulor më aktiv gjatë jetës së njeriut. Ky organ...
25/05/2008 06:17

Shqiptoni sa më shpesh fjalën Allah

  Shqiptoni sa më shpesh fjalën Allah   Vander Hoven, një psikolog nga Hollanda, shpalli zbulimin e tij të ri në lidhje me efektin e të lexuarit të Kuranit dhe përsëritjen e fjalës “Allah”, si tek njerëzit e sëmurë, ashtu edhe tek ata normalë. Profesori hollandez e konfirmon gjetjen e tij...
25/05/2008 06:16

Feja ndihmon në orientimin e drejtë të shkencës

  Feja ndihmon në orientimin e drejtë të shkencës     Shkenca bën të mundur hetimin e botës materiale në të cilën jetojmë nëpërmjet vëzhgimeve dhe eksperimenteve. Gjatë këtij hetimi shkenca arrin në konkluzione të shumta të bazuara mbi...
25/05/2008 06:13

Feja dhe shkenca janë gjithmonë në përputhje

  Feja dhe shkenca janë gjithmonë në përputhje   Materialistët, për të mbuluar dështimet e tyre shkencore, shpesh fshihen pas metodave të ndryshme propagandistike. Më e përhapura prej tyre është ideja e "konfliktit mes shkencës dhe fesë", e shumëpërfolur në botimet materialiste. Këto...