prova 14

25/05/2008 06:36

Mbulesa Islame

  Mbulesa Islame   I drejtohem çdo muslimanit dhe muslimanes të cilëve ju intereson haku (e vërteta), me të cilin All-llahu subhanehu ue teala na ka obliguar të punojmë. Në këtë shkrim modest kemi për qëllim që t'i forcojmë nënat, motrat, gratë dhe bijat tona në ruajtjen e...
22/05/2008 16:03

Per Qka Te Krijoi Allahu Xh.sh?

 Per Qka Te Krijoi Allahu Xh.sh? Moter muslimane... Allahu xh.sh.nuk te krijoj kot dhe nuk te solli ne ket bot te jetosh pa arsue dhe pa qellime te ndrushme te njerzitshme.Allahu e percakoji rrugen dhe qellimin. E beri te qart shperblimin e vajzave te Haves,te cilet ecin ne ket rrug dhe...
22/05/2008 15:59

Të drejtat dhe obligimet e bashkëshortëve

Të drejtat dhe obligimet e bashkëshortëve Allahu, subhanehu we teala, thotë: “Edhe atyre (grave) u takon e drejta sikurse edhe përgjegjësia në bashkëshortësi...”, dmth gratë kanë ndaj burrave të drejta, njejtë sikundër kanë edhe burrat ndaj grave. Për këtë, le ti kryejë obligimet e veta çdo njëra...