Article archive

20/05/2008 11:19

Dobitë e namazit

  Dobitë e namazit Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut xhele shanuhu, salavatet qofshin mbi të dërguarin e Tij, Muhamedin (salallahu alejhi ue selem), familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.Nuk ka dyshim se falja e...
20/05/2008 11:15

Forma e namazit të gruas është njëlloj sikurse namazi i mashkullit në çdo veprim, si në kijam (qëndrim në këmbë), ashtu edhe në sexhde, ruku, ulje etj.. Argumentet për këtë janë:

  Forma e namazit të gruas është njëlloj sikurse namazi i mashkullit në çdo veprim, si në kijam (qëndrim në këmbë), ashtu edhe në sexhde, ruku, ulje etj.. Argumentet për këtë janë: 1. Pejgamberi salallahu alejhi ue selem ka thënë: "Faluni ashtu siç më keni parë duke u falur." (Buhariu)....
18/05/2008 20:53

Kujdes nga mashtrimet ekonomike!

  Kujdes nga mashtrimet ekonomike!   Çka veproni nëse dikush ju thërret në telefon apo merrni ndonjë letër që ju keni marrë pjesë në një lojë shpërblyese? Nëse ju përgjigjeni...
18/05/2008 20:37

Allahu e shton bekimin ndaj atyre që janë mirënjohës!

  Allahu e shton bekimin ndaj atyre që janë mirënjohës!   Çdo person është nevojtar për Allahun në çdo moment të jetës. Prej ajrit që e thith dhe ushqimit që e han, prej mundësisë...
18/05/2008 20:25

Te ushqyerit e lejuar

  Te ushqyerit e lejuar   “… Ai do t'i ndëshkojë ata për shpifjet e tyre.” (Kur’an: 6:138), ky është përfundimi i gjykimit të All-llahut ndaj atyre të cilët ndalojnë atë që Ai ka...
18/05/2008 20:23

Kujdesuni për veten dhe te punësuarit tuaj

  Kujdesuni për veten dhe te punësuarit tuaj   Për t`u bërë top menaxher është e domosdoshme karizma. Sipas librit : ”10 misteriet e thjeshta të biznes komunikuesve më të mirë të...
18/05/2008 20:19

Rregulla të hollësishme mbi Akiden e Ehli-Sunetit

    Rregulla të hollësishme mbi Akiden e Ehli-Sunetit 1. AKIDEJA NË EMRAT DHE CILËSITË E ALLAHUT Pohimi i çdo gjëje që Allahu e ka pohuar për Veten e Tij, apo e ka pohuar për Te i Dërguari i Tij, sal-allahu alejhi ve sel-lem, si dhe mohimi i çdo gjëje që Allahu e ka mohuar nga Vetja e...
18/05/2008 20:16

Njësimi i All-llahut me emrat e bukur dhe atributët e Tija të larta

Njësimi i All-llahut me emrat e bukur dhe atributët e Tija të larta Vërtetësia e emrave dhe atributëve të All-llahut argumentohet me Kur'an, sunet dhe logjikë. Së pari: Nga Kur'ani All-llahu (subhanehu ve teala) thotë: "All-llahu ka emrat më të mirë, andaj Atë thirreni me ata e hiquni nga ata që...
18/05/2008 20:08

Veprat që të nxjerrin nga feja islame

Veprat që të nxjerrin nga feja islame الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد Dije o musliman se Allahu xh.sh. i ka obliguar të gjithë robërit e Tij që të hyjnë në islam dhe të kapën për të. Të ruhen prej asaj që e kundershton Atë. E dërgoi...
18/05/2008 20:05

Shenjat e Besimit te dobet dhe si ta forcojme ate?

Shenjat e Besimit te dobet dhe si ta forcojme ate? Shenjat e besimit të dobët:- Bërja e gjynaheve dhe mosndjenja e keqardhjes për to. - Forcimi i zemrës dhe mosndjenja dëshirës për të lexuar Kur’an. - Mosvullneti dhe dembelia për punë të mira, p.sh. vonesa në namaz. - Lënia pas dore e...

Search site