prova 6

17/05/2008 23:46

Surja e sinqeritetit - Ihlas

Surja e sinqeritetit - Ihlas      “Thuaj! Ai, Allahu është Një. Allahu është Ai që çdo krijesë i drejtohet (i mbështetet) për çdo nevojë. As s`ka lindur kënd, as nuk është i lindur. Dhe askush nuk i është i barabartë me...
17/05/2008 23:42

Ku jemi ne në raport me Kuranin?

Ku jemi ne në raport me Kuranin?   Kjo është një pyetje e madhe, e cila i drejtohet umetit islam në përgjithësi në lindje të kësaj toke dhe në perëndim të saj dhe njëkohësisht i drejtohet çdo individi që është anëtar i shoqërisë islame. Kur dihet sasia e stimulimit dhe e qartësisë së këtij...
17/05/2008 23:09

Si të jetojmë me Kuranin? (Pjesa 1)

  Si të jetojmë me Kuranin? (Pjesa 1)     Cila ishte jeta e vërtetë e selefit (të parëve tanë të mirë) me Kuranin? Sa i kushtojmë ne sot rëndësi Kuranit në jetën tonë të përditshme? Përse është dobësuar pozita e Kuranit në jetën tonë? Përse u japim hapësirë shumë të madhe gazetave,...
17/05/2008 23:05

Parimet themelore të Kuranit

Parimet themelore të Kuranit Parimet themelore të Kuranit 1. Kurani është libër i udhëzimit të drejtë për ata që dëshirojnë të ecin në rrugën e sigurt dhe pa zigzage, është udhëzues për të devotshmit. Thotë Allahu i Madhërishëm: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ...