prova 3

21/05/2008 00:03

Zekati - adhurim, pasterti apo falënderim?

  Zekati - adhurim, pasterti apo falënderim?   Zekati, një term sa drithërues po aq edhe mbresëlënës. Drithërues për njerëzit me zemra të sëmura, të cilët...
20/05/2008 23:59

Ata qe duhet ta pranojnë zekatin

  Ata qe duhet ta pranojnë zekatin   Kur'ani i Shenjtë i ka klasifikuar ata që duhet ta pranojnë zeqatin në mënyrën që vijon: 1. Muslimanët e...
20/05/2008 23:54

Zekati shtyllë e islamit

  Zekati shtyllë e islamit   Shkruar nga Fexhrie Kaçiu e martë . 31 tetor 2006 Zekati nuk është thjesht një detyrim fetar, ai...
20/05/2008 23:49

ZEKATI

ZEKATI Definicioni i zekatit Fjala "zekat" do të thotë pastrim. Zekat quhet pjesa e pasurisë të cilën e ka caktuar Sheriati Islam, që ta japë muslimani i pasur nga pasuria që e posedon. Zekati është obligim i çdo muslimani dhe muslimaneje, të cilët e arrijnë vlerën e nisabit. Argumentet mbi...