prova 2

20/05/2008 11:23

Gabime që bëhen në namaz

  Gabime që bëhen në namaz   1. Ngrënia e ushqimit me erë të keqe (hudhra, qepë) para vajtjes në xhami. 2. Vajta në xhami duke ecur shpejt ose duke vrapuar nga frika  se do të ikë namazi pa u falur. 3. Thënia e tekbirit fillestar në ruku (duhet thënë në kijam). 4. Murmuritja e...
20/05/2008 11:21

Përulja në namaz

  Përulja në namaz     Falenderimi i takon Allahut që e bëri namazin shtyllë të fesë. Allahu thotë: “Kërkoni ndihmë (në të gjitha çështjet) me durim dhe me namaz! Vërtet, ajo është e madhe (vështirë), por jo edhe për ata që kanë frikë (Zotin). Të cilët janë të bindur se do të takojnë...
20/05/2008 11:19

Dobitë e namazit

  Dobitë e namazit Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut xhele shanuhu, salavatet qofshin mbi të dërguarin e Tij, Muhamedin (salallahu alejhi ue selem), familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.Nuk ka dyshim se falja e...
20/05/2008 11:15

Forma e namazit të gruas është njëlloj sikurse namazi i mashkullit në çdo veprim, si në kijam (qëndrim në këmbë), ashtu edhe në sexhde, ruku, ulje etj.. Argumentet për këtë janë:

  Forma e namazit të gruas është njëlloj sikurse namazi i mashkullit në çdo veprim, si në kijam (qëndrim në këmbë), ashtu edhe në sexhde, ruku, ulje etj.. Argumentet për këtë janë: 1. Pejgamberi salallahu alejhi ue selem ka thënë: "Faluni ashtu siç më keni parë duke u falur." (Buhariu)....