prova 5

21/05/2008 00:16

Urtësia e Haxhxhit

  Urtësia e Haxhxhit -Falënderimi i takon vetëm All-llahut xh.sh. Krijuesit të Gjithësisë. Atë e falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë kërkojmë, paqa dhe shpëtimi qofshin mbi Pejgamberin tonë të ndershëm, Muhammedin s.a.v.s. mbi familjen e tij,mbi shokët e tij dhe mbi ndjekësit e tij deri...
21/05/2008 00:08

HAXHI

  Ne Emer te Allahut, Meshiruesit, Meshireberesit     HAXHI     "Për hirë të All-llahut, vizita e shtëpisë (Qabes) është obligim për atë që ka mundësi udhëtimi te ajo." (Kur'an, 3:97) "Dhe pergatituni me furnizim (per rruge), e furnizimi me i mire eshte devotshmeria."...
20/05/2008 11:38

HAXHI SHTYLL E ISLAMIT

HAXHI SHTYLL E ISLAMIT       Falënderimi i takon Allahut Zotit të botërave, ndërsa paqja dhe mëshira e Tij qofshin mbi të dërguarin e Tij Muhamedin [sal-lallahu alejhi ve sel-lem], familjen e tij si dhe shokët e tij.         Vëlla musliman,...