prova 11

21/05/2008 12:12

Biologjia dhe feja

  Biologjia  dhe  feja Sot, ndërkohë që prestigji i materializmit dhe ateizmit është në rënie, shkencëtarët po arrijnë të kuptojnë, gjithnjë e më shumë, se feja është aq thelbësore saqë nuk mund të braktiset. Njerëzimi nuk do të jetë i aftë të arrijë lumturinë pa atë. Por armiqtë e...
21/05/2008 11:52

Shqiptoni sa më shpesh fjalën Allah

   Shqiptoni sa më shpesh fjalën Allah               Vander Hoven, një psikolog nga Hollanda, shpalli zbulimin e tij të ri në lidhje me efektin e të lexuarit të Kuranit dhe përsëritjen e fjalës “Allah”, si tek njerëzit e sëmurë, ashtu edhe tek ata...
21/05/2008 11:47

Vaji i ullirit është shërues

Vaji i ullirit është shërues Ulliri është përmendur në Kur’an nga i Lartësuari në këto ajete: “Pasha fikun dhe ullirin! Dhe (kodrën) Turi Sina-en! Dhe këtë qytet të sigurisë! Vërtet, Ne e krijuam njeriun në formën më të bukur. Pastaj e zbritëm atë në më të ulëtin e të ultëve. Përveç atyre që...

Search site