Article archive

18/05/2008 08:31

Hadith i vërtetë

Hadith i vërtetë          Transmeton Tirmidhiu nga Muadh ibn Xhebeli, se Pejgamberi alejhi selam ka thënë: “Ki frikë Allahun kudo që je, pasoje te keqen me një të mirë, ajo e fshin atë (të keqen), dhe (komuniko) sillu me njerëzit me moral të mirë.” Tirmidhiu....
18/05/2008 02:44

Vlera dhe rëndësia e Hadithit

Vlera dhe rëndësia e Hadithit    Falënderimet i takojnë Allahut të Lartësuar, vetëm Atë e adhurojmë dhe prej Tij ndihmë, falje, mëshirë kërkojmë. Përshëndetjet tona i takojnë të Dërguarit të fundit, vulës së të gjithë Pejgamberëve, Muhamedit salallahu alejhi ue selem.    Të...
17/05/2008 23:46

Surja e sinqeritetit - Ihlas

Surja e sinqeritetit - Ihlas      “Thuaj! Ai, Allahu është Një. Allahu është Ai që çdo krijesë i drejtohet (i mbështetet) për çdo nevojë. As s`ka lindur kënd, as nuk është i lindur. Dhe askush nuk i është i barabartë me...
17/05/2008 23:42

Ku jemi ne në raport me Kuranin?

Ku jemi ne në raport me Kuranin?   Kjo është një pyetje e madhe, e cila i drejtohet umetit islam në përgjithësi në lindje të kësaj toke dhe në perëndim të saj dhe njëkohësisht i drejtohet çdo individi që është anëtar i shoqërisë islame. Kur dihet sasia e stimulimit dhe e qartësisë së këtij...
17/05/2008 23:09

Si të jetojmë me Kuranin? (Pjesa 1)

  Si të jetojmë me Kuranin? (Pjesa 1)     Cila ishte jeta e vërtetë e selefit (të parëve tanë të mirë) me Kuranin? Sa i kushtojmë ne sot rëndësi Kuranit në jetën tonë të përditshme? Përse është dobësuar pozita e Kuranit në jetën tonë? Përse u japim hapësirë shumë të madhe gazetave,...
17/05/2008 23:05

Parimet themelore të Kuranit

Parimet themelore të Kuranit Parimet themelore të Kuranit 1. Kurani është libër i udhëzimit të drejtë për ata që dëshirojnë të ecin në rrugën e sigurt dhe pa zigzage, është udhëzues për të devotshmit. Thotë Allahu i Madhërishëm: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ...
17/05/2008 20:41

Emrat e bukur të Allahut – Esmaullahi-l-Husna

  Emrat e bukur të Allahut – Esmaullahi-l-Husna أسماء الله الحسنى Allahu xh.sh. në Kur’anin Fisnik thotë: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ - “Allahu ka emrat më të bukur (mirë), prandaj...
15/05/2008 19:08

Thënie nga 4 kalifët

 Thënie nga 4 kalifët "Vërtet, Iblisi qëndron përpara teje; vetja në të djathtën tënde; epshi në të majtën tënde; dynjaja pas teje; gjymtyrët rreth teje; i Plotfuqishmi sipër teje. Iblisi të fton për në epsh, dynjaja të fton në zgjedhjen e saj në dëm të ahiretit, gjymtyrët të ftojnë për në...
15/05/2008 15:52

Këshillë kërkuesit të diturisë

Këshillë kërkuesit të diturisë     Falënderimi i takon vetëm All-llahut [subhanehu ue teala], Atë e falënderojmë dhe prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kë e udhëzon All-llahu në rrugë të drejtë nuk ka kush e largon nga ajo (rruga e drejtë) dhe kë e le në humbje Ai, nuk ka kush e udhëzon...
15/05/2008 00:00

Thojuni njerëzve fjalë të mira

Thojuni njerëzve fjalë të mira     Allahu i Lartësuar i ka urdhëruar robërit e Vet që të zgjedhin shprehjet më të mira, fjalët më të bukura, kur bisedojnë njëri me tjetrin, në mënyrë që të përhapet dashuria dhe miqësia mes tyre dhe të largohen shkaqet e shkëputjes së raporteve...

Search site